skip to Main Content

Cilji kakovosti

 • Povečevanje zadovoljstva odjemalcev.
 • Izboljševanje kakovosti izdelkov in storitev.
 • Večanje zadovoljstva zaposlenih.
 • Doseganje konkurenčnih cen na trgu.
 • Sledenje trendom na tržišču.

Vodstvo in vsi zaposleni se zavezujemo za dosledno izpolnjevanje zahtev odjemalcev, zakonskih zahtev in zahtev standarda SIST EN ISO 9001:2015 in za nenehno izboljševanje proizvodov, procesov in sistema vodenja.

Vzpodbujamo usposabljanje vseh zaposlenih, uvajamo moderno tehnološko opremo in organizacijske rešitve, s katerimi skrajšujemo odzivne čase, znižujemo stroške in dvigujemo kakovost izvedenih del.

Ker menimo, da je kakovost za naše odjemalce najpomembnejša, se je vodstvo odločilo razviti, uvesti in vzdrževati sistem kakovosti v skladu z zahtevami mednarodnega standarda ISO 9001. Z doslednim spoštovanjem politike kakovosti, postopkov sistema kakovosti in z uvajanjem stalnih izboljšav želimo izboljšati zadovoljstvo odjemalcev, zaposlenih, lastnikov, širše družbene skupnosti z zagotovitvijo kakovostnih storitev in izdelkov.

Cilji kakovosti

Pristopi

Pri izpolnjevanju zgornjih obveznosti uporabljamo naslednje pristope:

 • Potrebe, zahteve in pričakovanja naših odjemalcev evidentiramo z osebno in odprto komunikacijo. Stalno merimo zadovoljstvo z našimi storitvami.
 • Svoje procese izboljšujemo z usposabljanjem osebja, z uvajanjem novih rešitev, s spodbujanjem predlogov za izboljšave in merjenjem doseženih rezultatov.
 • Skrbimo za varnost pri delu in zdravje zaposlenih z uvajanjem preventivnih ukrepov za izboljšanje delovnega okolja.
 • Z upoštevanjem načel varovanja okolja in ločevanjem odpadkov prispevamo k zdravju, dobremu počutju in kakovostnejšemu življenju v lokalnem in širšem družbenem okolju.
 • Konkurenčne cene dosegamo s stalnim zniževanjem stroškov in z izvajanjem preventivnih ukrepov.
 • Doseganje zahtevanih rokov naših odjemalcev zagotavljamo z učinkovitim razporejanjem dela, spremljanjem izvedbenih rokov in uveljavljanjem osebne odgovornosti za posamezne faze proizvodnega procesa.
Pristopi

Kadri in zaposlitev

Trenutno nimamo razpisanega prostega delovnega mesta, bomo pa vseeno veseli vašega zaupanja, če nam boste na mail darja@ino.si posredovali kontaktne podatke, mi pa vas bomo v primeru iskanja novih sodelavcev o tem obvestili.

Kadri in zaposlitev
Back To Top