skip to Main Content

Postavitev napredne proizvodnje | Financira Evropska unija – NextGeneration

Načrt za okrevanje in odpornost

»Širitev zmogljivosti proizvodnje v podjetju INO d.o.o. (2022 – 2024)«| Financira Evropska unija – NextGeneration

V podjetju INO d.o.o. smo bili uspešni pri pridobitvi sredstev na javnem razpisu za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji (JR INVEST2022-NOO). Naziv projekta, za katerega bomo pridobili sredstva se glasi: »Širitev zmogljivosti proizvodnje v podjetju INO d.o.o. (2022 – 2024)«.

Podjetje bo investiralo v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo proizvodnih procesov. Predmet investicije je nakup nove tehnološke opreme in v manjši meri tudi izvedba gradbenih del, ki se nanašajo na pripravo proizvodnih prostorov.

Cilji investicije so skladni s cilji Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji:

  • Investicija v novo visokotehnološko opremo bo investitorju omogočila dvig produktivnosti in konkurenčnosti na trgu.
  • Investicija bo pomembno doprinesla tudi k trajnosti poslovanja družbe, dekarbonizaciji in digitalizaciji poslovanja.
  • Dodana vrednost izdelkov se bo povečala, kar bo izboljšalo pozicijo podjetja v globalnih verigah vrednosti.
  • Cilj podjetja je ohranjati delovna mesta, zlasti tista z višjo dodano vrednostjo, ob tem pa je pomemben cilj prav tako rast dodane vrednosti na zaposlenega, kar bo posledica investicije v novo visokotehnološko opremo.
  • Cilj investicije je prav tako krepitev razvoja Savinjske regije, k čemur bo investicija zagotovo doprinesla.

Načrtovane aktivnosti: naročilo nove tehnološke opreme, priprava tehnične dokumentacije in izvedba gradbeno inštalacijskih del za pripravo prostorov, kjer bo stala nova tehnološka oprema, dobava naročene nove tehnološke opreme, montaža in trening zaposlenih, zagon nove tehnološke opreme.

Skupna vrednost projekta znaša 2.216.373,00 EUR. Pogodbena vrednost v obliki subvencije znaša 735.835,84 EUR.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma z navedbo: “Projektu je bila dodeljena subvencija v okviru Javnega razpisa za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji.”

Spletni povezavi do načrta za okrevanje in odpornost:
– slovenska stran: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/nacrt-za-okrevanje-in-odpornost
– angleška stran: https://www.gov.si/en/registries/projects/the-recovery-and-resilience-plan

javni razpis za spodbujanje velikih investicij za vecjo produktivnost konkurencnost v RS
Back To Top