skip to Main Content

JR SE OVE 2021 – SE INO – INO d.o.o.

Operacija obsega nakup in namestitev samooskrbne sončne elektrarne na poslopje podjetja, ki bo proizvajala del potrebne električne energije pri našem poslovanju.

Cilji investicije pa so:

  • Dolgoročno znižanje stroškov porabe energentov za na lokaciji podjetja
  • Dolgoročno znižanje stroškov za električno energijo
  • Povečanje konkurenčnosti poslovanja na tej lokaciji
  • Znižanje porabe energije iz distribucijskega omrežja na enoto storitve
  • Znižanje izpustov CO2
  • Večja uporaba energije iz OVE v poslovnem procesu.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Back To Top